Piękny domek

Twój idealny dom

Skąd wynikają powtarzające się problemy z manometrami?
Blog

Skąd wynikają powtarzające się problemy z manometrami?

Manometry stanowią obowiązkowe wyposażenie praktycznie każdej instalacji hydraulicznej i pneumatycznej. Ich podstawową funkcja jest mierzenie ciśnienia przewodzonych mediów roboczych. Choć rola, jaką pełnią manometry, jest niezwykle istotna, bardzo często zdarza się, że przyrządy te ulegają awariom lub uszkodzeniom mechanicznym. Dlaczego tak się dzieje?

Przyczyny uszkodzeń manometrów

Jak podaje jeden ze światowych liderów produkujących manometry tablicowe oraz innego rodzaju przyrządy miernicze, praktycznie każda funkcjonująca obecnie instalacja przesyłająca gaz lub ciecz roboczą posiada manometry uszkodzone lub takie, które w najbliższym czasie ulegną uszkodzeniu. Specjaliści marki Wika szacują, że spośród wszystkich manometrów wchodzących w skład przeciętnej instalacji aż 25 proc. z nich z różnych powodów nie nadaje się do użytku lub grozi rychłym wystąpieniem awarii. Okazuje się również, że tak alarmujący stan rzeczy ma swoją przyczynę w jednej z dwóch (lub obu jednocześnie) przyczyn, którymi są braki w wyszkoleniu i doświadczeniu kadry pracowniczej obsługującej instalację oraz nieumiejętne zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa, do którego dana instalacja należy.

Niewłaściwe zarządzanie infrastrukturą

Problemy z zarządzaniem wynikają bądź to z niewiedzy kadry kierowniczej, braku przygotowania do pełnienia obowiązków, bądź też z braku wyobraźni i znajomości ogólnych zasad postępowania z infrastrukturą techniczną. Widać to chociażby po tym, jak często manometry (w tym również manometry tablicowe), traktowane są jako niedrogie udogodnienia mające niewielki wpływ na funkcjonowanie instalacji. Brak wiedzy praktycznej osób odpowiedzialnych za zarządzanie, to również brak informacji na temat znaczenia manometrów, będących w istocie elementami o kluczowej roli w przebiegu procesów zachodzących w każdej instalacji hydraulicznej oraz pneumatycznej.

Nieprzykładanie wagi do znaczenia manometrów zwykle skutkuje tym, że nie są one dobierane prawidłowo do swojego przeznaczenia. Montuje się więc przyrządy nie spełniające określonych warunków, często przy tym zakładając je w sposób niedbały. Efekt? Postępujące lawinowo awarie wykluczające kolejne przyrządy z dalszej pracy.

Nieprawidłowa obsługa manometrów

Brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników to kolejny problem wpływający na wysoką awaryjność manometrów. Najsilniej braki te przejawiają się w momencie, gdy dana instalacja przechodzi okresowy przegląd i konserwację. Wówczas to brak odpowiednich czynności lub przeprowadzenie ich w sposób nieprawidłowy decydują o tym, czy zastosowane manometry będą w stanie jeszcze przez dłuższy czas pełnić swoją rolę, czy też zaczną powoli ulegać zniszczeniu, zarówno pod wpływem czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

- 12 czerwca, 2018 - 0 Views

Brak Komentarzy

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *